Eublepharis macularius (Leopard gecko) - Danish version

Pasningsvejledning.


Leopard Gekko / Eublepharis macularius


 Dansk Navn: Leopard gekko


Latinsk navn:  Eublepharis macularius


Betydning: 

• Eu betyder god.

• blephar betyder øjenlåg.

• macularius betyder pletter.


Klassifikation:

Kongerige:………………Animalia (Dyreriget)

Phylum:………………….Chordata

Klasse:…………………..Reptilia (Krybdyr)

Orden:…………………...Squamata

Under orden:…………….Sauria

Familie:………………….Gekkonidae (Gekko familien)

Under familie:…………...Eublepharinae

Genus:…………………...Eublepharis (Øjenlågs gekkoer)

Art:………………………Eublepharis macularius (Leopard gekko)


Levesteder:  

Syd- og centralasien ( Nordvestlige Indien, Irak, Pakistan, Østlige Afghanistan og Iran).

Habitat: 

De er bundlevende og lever i klippefulde ørkenområder. 

De er skumrings og nat aktive.

Opholder sig for det meste i kølige huler i løbet af dagen.


 Størrelse og alder:

20-25cm, lige når de klæges er de ikke større end ca. 3-4cm.

Leopard gekkoers levetid er op til 20 år.

Ny klæget unge, der stadig ligger i rugekassen

Terrarium:

Højest tre gekkoer i et 128 liters terrarium (h40xl80xd40), da leopardgekkoer er bundlevende, er det bundarealet der tæller.

Bundlaget kan være store bark stykker, kokoshumus, skifer/fliser, Zoo Med Excavator Clay eller kækkenrulle (og andet helt fast bundlag).

Da de kan drikke en del, er en vandskål et vigtigt element i terrariet.

En hule pr. gekko i terrariet er en meget god tommelfingerregel.

De har brug for en fugtig hule, når de er i hamskifte og til æglægning. Sådan en fugtig hule kan laves i en et liters is bøtte, hvor der skæres et hul i låget. I bøtten lægges der fugtigt vermeculite eller ugødet spagnum. Se billeder!

Lyset og varmen i terrariet skal køre på 12timer dag og 12timer nat. Som lys er et normalt lysstofrør nok. Leopard gekkoer har IKKE brug for UV-lys.

Dette er et 128 liters terrarium der er indrettet til to gekkoer. På billedet kan I se de nødvendige ting, der skal bruges ved indretning af et terrarium.


Temperatur:

Dagtemperaturen i den kølige ende af terrariet skal ligge på 25º C, på varmepladsen skal der være 30-35º C. Nattemperaturen skal ligge på ca. 20º C.

Der er flere måde at lave varme på i terrariet, der kan bruges varmeplader, varme sten eller varmelamper. Ved brug af varmelamper er en normal 40 watt pære for det meste det mest optimale. Ved brug af varmelampe er det en god ide at placere en sten nedenunder, som kan absorbere varmen i løbet af dagen, så gekkoen kan varme sig derpå når den kommer frem ved skumring og nat.

Ved brug af varmeplade er en plade der fylder ca.1/3 del af terrariets bund det mest optimale. Her er det også en god ide at lægge en sten ovenpå der hvor varmepladen ligger, så den kan absorbere varmen.

Det kan være en stor fordel at investere i en termostat til at styre temperaturen, det er en engangs udgift og den vil sørge for at gekkoen har den rigtige temperatur og også spare lidt på strømmen da den slår fra når der er varmt nok.

Hvis temperaturen ikke er korrekt, vil gekkoer ikke spise optimalt og vil dermed blive fejlernæret.


Luftfugtighed:

50-70 %.


Fodring:

Gekkoer spiser de fleste insekter. Græshopper, fårekyllinger, melorme, voksmøllarver og kakerlakker.

Ryst grundfodret i vitaminpulver ved hver til hver anden fodring. Hvis der skal fodres med orme eller larver, er det smart at have en halv dyb skål med glat inderside i terrariet, da man ellers hurtigt vil have dem over hele terrariet.   

Husk at sunde og velernærede foderdyr er det sundeste og mest nærende for dine gekkoer.

Man hører nogle gange om folk, der har problemer med, at deres gekkoer spiser af bundlaget og får forstoppelse, dette skyldes at de har mangel på mineraler (kalk). Dette problem kan forebygges ved at stille en lille skål med ren kalkpulver i terrariet, så gekkoerne selv kan indtage det efter behov. Kalkpulveret kan typisk købes på apoteket eller man kan købe kalkklodser til gnavere og selv knuse dem. Det bliver ofte også solgt på krybdyrs messerne. 

Leopardgekkoen har fedtdepot i halen. Der bør fodres hver anden til tredje dag, og mængden af foder må man prøve sig lidt frem med. Det må ikke være store mængder af løse foderdyr i terrariet, da dette kan stresse gekkoen. Så hvis dette en dag blive tilfældet så hold igen med fodringen og fjern evt. en del af det løse foder. Foderdyrene kan også skade dem i form af bid.

Leopard gekkoer kan også udvikle depoter til calcium, disse kommer som poser bag forbene. Dette er ikke nogen katastrofe at de får disse men det vil være en god ide, at holde lidt igen med foderet og calcium tilskudet. De opbygger selvfølgelig kun disse depoter hvis de har et overskud af calcium.


Æglægning og udrugning:

Leopardgekkoer bliver kønsmodne når de er omkring 10 måneder gamle. Hannerne vil ofte blive kønsmodne før hunnerne, så hvis de får mulighed for det, vil de parre hunnerne før hunnerne er klar til at lægge æg. Hunnen bliver nemlig kønsmoden, før hun har nået en størrelse, hvor det vil være uden problemer for hende at lægge æg. Derfor skal hunnerne ikke gå sammen med hanner, før de vejer mellem 50 og 55 gram (For Giant/Super Giant hunner 60g+). Hvis de bliver parret før, vil det være meget stressende for dem og belaste deres krop meget. I værste fald vil hun ikke kunne lægge æggene (hvilket kan medføre døden).

Leopardgekkoer lægger typisk to æg af gangen, en sjælden gang imellem kun et. Men aldrig mere end to. En hun vil normalt lægge mellem 10 og 16 æg pr. sæson. Parrings og æglægnings sæsonen er normalt fra januar til august. Æggene er store og aflange og på grund af æggenes størrelse, er det normalt, at gekkoen ikke spiser det sidste stykke tid op til æglægningen, da æggene fylder hele maven. Æggene har det der kaldes læderskal eller blødskal, hvilket vil sige, at æggene er helt bløde og dermed også ret sårbare.

Blødskallede æg har brug for fugt for ikke at tørrer ud, derfor skal gekkoen have en fugtig hule som nævnt under terrarium, til at lægge æggene i.

Når æggene graves frem er det vigtigt, at det sker meget forsigtigt.

Når æggene skal flyttes til rugekassen, må de under ingen omstændigheder vendes under flytningen. De skal lægges lige som de lå, da man gravede dem frem i terrariet. Dette er fordi fosteret kort efter lægningen fastgør sig til skallen, så hvis ægget vendes eller lægges forkert, vil fosteret ligge forkert i ægget, hvilket det ikke kan tåle og dermed vil dø.

I rugekassen skal æggene ligge i en lille bøtte med fugtigt vermeculite, igen så æggene ikke tørrer ud. Der skal være låg på bøtten, så gekkoen ikke kan komme ud når den klækker. Husk at der skal være lufthuller i bøtten med æg, da både æggene og de ny udklækkede unger har brug for luft.

Ruge tiden er 30-90 dage, alt efter temperaturen. Husk at vermaculiten kun skal være fugtig ikke decideret våd, hvis æggene bliver våde vil de rådne og gå til.

Når man udruger leopardgekkoer, kan man selv bestemme hvilket køn det skal blive, alt efter hvilken temperatur de udruges på, dette er også set ved udrugning af fx. krokodiller.


Temperaturfordelingen er således:

• Hunner:         26-28ºC

• Han / Hun:    29-31ºC

• Hanner:         32-33ºC


Nylagte æg

Flyttet til boks   

Boksene med æg i rugekasse

Lukket  rugekasse

Kønsbestemmelse:

Leopardgekko hannerne er større og meget robuste i kropsbygningen, og de har et bredere hoved end hunnerne. Derudover har de over kloakåbningen sporer (mellem bagbenene) ligesom det ses ved 1 tallet på billedet herunder. Hannerne har også to buler på halesiden af kloakåbningen lige som det ses på billedet herunder ved 2 tallet. Disse to buler er det man kalder hæmipenis, det vil faktisk sige, at de ikke har en penis men to. Alle krybdyr har hæmipenis.

Hun gekko på venstre billede og han gekko på højre billede.

Hamskifte:

Ved hamskifte spiser leopard gekkoen sin ham. Dette gør den, fordi den har brug for den næring der er i hammen og der ud over efterlader den sig på denne måde helle ingen spor efter sig til evt. rovdyr. Ved hamskiftet har gekkoerne brug for den fugtige hule, der også er beskrevet under terrarium. Op til hamskiftet kan man se, at gekkoen bliver meget bleg i farverne, hvorefter hammen går løs og gekkoen gnubber den af, og spiser den.

Nogen gange kan de have problemer med at få det hele af, dette er typisk omkring tæerne.

Hvis dette sker, er det vigtigt, at man hjælper gekkoen med at få fjernet den overskydende ham. Hvis det ikke bliver fjernet, vil hammen stramme mere og mere sammen om tåen og i værste fald, vil tåen falde af.

Måden man kan hjælpe gekkoen på, er ved at stille den i en boks med lunkent vand i bunden (selvfølgelig ikke så gekkoen kan drukne, bare så vandet dækker tæerne) i 20-30min. Herefter må man meget forsigtigt prøve at fjerne den tilbageblevne ham med en pincet, hvis det stadig ikke kan lade sig gøre, må man igen sætte gekkoen i en boks med lunkent vand i 20-30min. og atter forsøge.

Dårligt hamskifte hvor der sidder en smule ham tilbage, behøver ikke være dårlig ernæring, men hvis det sidder godt fast flere steder, vil det typisk være et tegn på fejlernæring.

 Leopard gekko i ham skifte


Adfærd:

Leopardgekko hannerne er territorielle, så derfor kan man ikke have flere hanner sammen. To kønsmodne hanner vil med sikkerhed slås, hvis de går sammen.

Leopardgekkoer lever oftest sammen i mindre grupper med en han og flere hunner.

Ved parring vil hannen nappe hunden på ryggen, for at se om hunnen er klar til parring. Hvis hunnen bliver og ikke stikker af, vil hannen bide sig fast i nakken på hende og vride sin underkrop ind under hunnens. Selve parringen tager kun et par minutter.

Leopard gekko parring


Ved jagt vil man nogle gange kunne se gekkoen snige sige ind på foderdyret ved at trykke sig mod jorden med bølgende hale efter sig, lige inden den hugger ud efter sit bytte, vil man kunne se halespidsen vibrere hurtigere og hurtigere.


Håndtering:

Leopard gekkoen er et krybdyr der rimelig nemt vender sig til at blive håndteret, dette gør dem dog ikke til et kæledyr.

Leopard gekkoen må aldrig holdes eller samles op i halen, da den så kan smide halen.